Tüketici Mahkemesinin Baktığı Davalar Nelerdir?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Tüketici mahkemeleri, tüketicilerin yapmış olduğu işlemler ve tüketicilere yönelik olan uygulamalar neticesinde davalara bakmakla görevli olan hukuk mahkemesine verilen isimdir. Tüketici mahkemesi davaları için en iyi kadın avukat ile çalışmak önemli bir konudur. 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması ile ilgili kanun kapsamında Tüketici Mahkemeleri kurulmuş ve bu mahkemelerin görev alanı belirlenmiştir.

Tüketici mahkemelerinde;

  • Tüketici örgütleri
  • Tüketiciler
  • Gümrük ve Ticaret Bakanlığı dava açabilir.

Tüketici mahkemelerinde Bakanlık tüketiciler ile tüketici örgütlerinin açtığı davalardaki harçlardan muaftırlar.

Özel hukuk davalarına bakan mahkemeler üç gruba ayrılır. Bunlar; Asliye Hukuk Mahkemeleri, Özel Mahkemeler, Sulh Hukuk Mahkemesi şeklindedir. Özel hukuk mahkemeleri içerisine Asliye Ticaret Mahkemesi, Tüketici mahkemesi, Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Kadastro Mahkemesi, İş Mahkemesi, Aile Mahkemesi gibi mahkemeler girer.

Tüketici Mahkemesi Görevleri

Tüketici mahkemelerinin davalara bakabilmesi için 6502 sayılı Kanun kapsamında tüketici ile satıcı ya da sağlayıcı arasında mal ve hizmet ile ilgili hukuki bir işlem bulunmalıdır. Tüketici mahkemesinde görülen davalar için tarafların en iyi kadın avukat hizmetleri almaları gerekir.

Ticari ya da mesleki amaçlar dahilinde hareket eden ya da onun adına veya hesabına hareket eden tüzel ya da gerçek kişiler ile tüketiciler arasındaki sözleşmeler neticesinde oluşan davalar tüketici mahkemelerinde görülen davalardır. Tüketici mahkemeleri, sözleşmenin taraflarından birinin tüketici olduğu davalara bakmakla yükümlüdür.

Tüketici Mahkemesi Yargılama Usulü

Tüketici davaların tüketicilerin ikamet ettiği yerde bulunan tüketici mahkemelerinde açılabilir. Tüketici mahkemelerinde basit yargılama usulü uygulaması bulunur. Basit yargılama usulü özellikleri;

  • Basit yargılama usulünde bir dilekçe ile mahkemeye dava açılır. Davaya cevap verilmesi işlemi de bir dilekçeyle olur.
  • İddiaların genişletilmesi ya da değiştirilmesi ile ilgili yasak dava açılmasıyla; savunmanın genişletilmesi ya da değiştirilmesi durumu ise cevap dilekçesinin mahkemeye verilmesinden sonra başlayacaktır.
  • Dava dilekçesi davalıya tebliğ edildikten sonra cevap süresi iki hafta kadardır.
  • Tarafların hazırladıkları dilekçeler ile tüm delillerin açıkça ve hangi vakıanın delili olduğunun belirtilmesi gerekir. Bunun yanında ellerinde bulunan delillerin tamamını dilekçelere eklemeleri gerekir. En iyi kadın avukat ile bu işlemler kolay bir şekilde yapılabilir.