Tüketici Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Zorunlu Mu?

By İstanbul Hukuk Bürosu In Avukat No comments

Ticari ya da mesleki olarak bir gaye güdülmeden hizmet ya da mal edinen kimseler tüketici olarak isimlendirilir. Tüketici ile ilgili verilen kararlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması ile alakalı kanunda belirtilir. Tüketici ile ilgili hukuki işlemlerde bu kanunlar göz önünde bulundurularak hükümler verilir. En iyi kadın avukat ile anlaşarak bu davalarda iyi sonuçlar elde edebilirsiniz.

Hukuki ilişkilerde taraflardan biri tüketici ise taraflar arasında bir hak varlığı ya da kapsamı, sonuçları ile ilgili ihtilaflar tüketici uyuşmazlıkları arasında yer alır. Taraflardan birinin tüketici olması durumunda Yargıtay da sözleşmeden meydana gelen uyuşmazlıkları Tüketicinin Korunması Hakkında kanun olarak kabul eder. Bu davalar tüketici mahkemesi görev alanı olarak görülür ve bu sebeple tüketici uyuşmazlığı şeklinde değerlendirilir.

Tüketici Uyuşmazlık Durumlarında Görev Merci Neredir?

Tüketici uyuşmazlık durumlarında başvurulacak olan merci parasal sınırlara göre belirlenir. 10.390 TL altında olan ihtilaflarda tüketici hakemlerine başvurulması gerekir. Eğer bu sınırın üzerinde uyuşmazlık olursa o zaman tüketici mahkemelerine başvurulması gerekir

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 6. Maddesi gereğince davalı olan kişinin yerleşim yerindeki mahkeme yetkili mahkemedir. Bunun yanında dava tarihi itibariyle 6502 sayılı kanunun 73/5. Maddesine göre tüketici davaları tüketicinin bulunduğu ikametgah adresine göre açılmalıdır. Buna göre davalar hem genel hem de özel mahkemelerde açılabilir. En iyi kadın avukat ile anlaşarak bu davaların daha iyi bir şekilde yürütülmesi sağlanabilir.

Uyuşmazlık Olması Halinde Arabuluculuk Olması Gerekli Midir?

Tüketici ile ilgili davalarda zorunlu arabuluculuk kapsamında yer alan taleplerin belirlenebilmesi için 6502 sayılı Tüketici Korunması kanun kapsamına göre hangi uyuşmazlıkların tüketici mahkemelerinden değerlendirilmesi gerektiğinin öncelikli olarak tespit edilmesi gereklidir. Belli bir tazminat ile alacak içeren talepler zorunlu arabuluculuk kapsamında yer alır.

  • Sigorta Sözleşmeleri
  • Taşıma Sözleşmesi
  • Vekalet Sözleşmesi
  • Bankacılık Sözleşmesi
  • Emlak Komisyonculuğu Sözleşmesi
  • Eser Sözleşmesi
  • İnternet ve Bankacılık gibi sözleşmeler
  • Simsarlık Sözleşmesi

Menfi tespit talepleri, tazminat ve alacak talepleri zorunlu arabuluculuk gerektiren davalardır. En iyi kadın avukat tercihleri ile bu davalarda başarılı sonuçlar elde edilmesi mümkündür.