Uyuşturucu Davalarında Ceza Avukatlarının Rolü Nedir

By İstanbul Hukuk Bürosu In Ceza Avukatı No comments

Önemli davalarda görev yapan ceza avukatları, mahkemeler için etkin bir role sahipler. Yapılan araştırmalar, ağır suçlarla ilgili davalara giren avukatların başarısını ortaya koyuyor. Bu alanda uzman olan ceza avukatları, konuyu tüm detaylarıyla inceleyerek, olumlu etkilere sebep olabiliyorlar.

Ceza Avukatları Hangi Davalarda Uzmandır?

Bir ceza avukatı isminden de anlaşılacağı üzere cezayı gerektiren eylemler hakkındaki davalara girer. Bu davaların seyrini başarıyla yöneterek, suçlamaların niteliğine göre çalışmalar yaparlar. Cezayı gerektiren davaların başında cinayet, yaralama gibi konular gelmektedir. Bunun yanı sıra uyuşturucu hakkında işlenen suçlar da ceza avukatlarının alanına girmektedir. Eroin ve çeşitli uyuşturucuların kaçakçılığından dolayı açılan davalar, bu avukatların uzmanlık alanıdır. Uyuşturucu satışı, temini, kullanımı yasalar nazarında suç sayılmaktadır. Bu eylemlere adı karışarak, davası görülen kimseler, ceza avukatları ile çalışmak zorundadır.

Uyuşturucu Hakkında Görülen Davalarda Ceza Avukatının Rolü Nedir?

Uyuşturucu davaları, hukuk alanında görülen en çekişmeli davalar arasında yer almaktadır. Kanunlara göre bir kimsenin suçlu sayılabilmesi için, o suçun ispatlanması gerekir. Söz konusu ispat, mahkemeye sunulacak somut kanıtlardır. Aynı şekilde bir kimse, bir suçu işlememiş ise, bunun da mahkemeye kanıtlanması gerekmektedir. Bu noktada bir ceza avukatı ile çalışmak büyük fayda sağlamaktadır.

Ceza avukatları, konu hakkında uygulanan yasalara hakim olan kimselerdir. Bu yasaların hangi koşullarda geçerli olduğunu detaylıca bilirler. Ve içlerinde bulundukları durumu müvekkillerinin lehine kullanmak hususunda uzman olan kimselerdir. Bu avukatlar, davanın açılma anından sonuçlanma aşamasına kadar her aşamada detaylı çalışmalar sergilerler.

Kanıt Toplama Aşamasında Ceza Avukatının Tutumu

Özellikle uyuşturucu hakkında açılan davalarda, toplanacak kanıtlar, davanın kaderini belirler. Ancak her şey, mahkeme nazarında kanıt olarak kabul edilmez. Bir şeyin kanıt olarak kabul edilmesi için belli kriterleri içermesi gerekir. Öncelikle kanıtların somut bir ispat niteliğinde olması şarttır. Bunlar mahkemeye sunulacak dokümanlar, belgeler, yazılı açıklamalar olabilir.

Mahkemede tanıkların dinlenmesi de hayli önemli bir aşamadır. Mahkemeye tanık olarak çıkarılacak kimselerin, kendinden emin konuşmaları gerekir. Gerçekten yaşanan olaya tanık olmaları esastır. Aksi halde mahkemeyi yanıltmak sebebi ise, davanın seyri müvekkilin aleyhine dönebilir. Tüm bunlar davaların en önemli yapı taşlarıdır. Bir ceza avukatı, davaya hazırlanırken bahsedilen bu konular hakkında akılcı çözümler üretir.

Uyuşturucu Davalarında Hangi Avukatlarla Çalışmak Gerekir?

Uyuşturucu eylemleri, ağır suçlardır. Bunlarla suçlanmanın neticeleri de oldukça ağır olacaktır. Ceza avukatları, bahsedildiği şekilde bu davalarda etkin rol oynarlar. Dava sonucunda müvekkilin beraat etmesi veya olması gerekenden daha az bir ceza alması, avukatın elindedir. Dolayısıyla bu davalara bakacak olan bir avukatın belli niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Avukatın deneyimleri, başarı açısından oldukça önemlidir. Ayrıca kanunları iyi bilmesi, yenilenen bazı düzenlemeleri takip etmesi şarttır. Avukatın kazanmaya odaklı çalışması, pes etmemesi, her durumdan müvekkil lehine sonuçlar çıkarmayı bilmesi gerekir.