Vasiyetname İptali Davası

By İstanbul Hukuk Bürosu In Aile Hukuku No comments

Vasiyetname iptali davası, en sık karşılaşılan davalardan biridir. Vasiyetname, ölen kişilerin son arzularının yer aldığı ve mirasçıların hakları ile ilgili bilgilerin bulunduğu önemli bir metindir. Vasiyetnamede iptal davası için en iyi istanbul en iyi avukat ile çalışmak gerekir. Vasiyetnamenin kanunda yer alan özelliklere göre oluşturulması önemlidir. Eğer bu şekilde hazırlanmazsa vasiyetnamenin bir bölümü ya da tamamı geçersiz sayılabilir. Bunun için de dava açılması gerekir.

Vasiyetnamenin belirli şartlara uygun bir şekilde hazırlanması gerekir. Bunun için de iyi bir avukattan hizmet almak önemlidir. Vasiyetnamenin iptali için belirli şartların bulunması gerekir. Vasiyetnamenin ehliyetsiz kişiler tarafından hazırlanması, tasarruf yapan kişinin aldatmaya ya da yanılmaya maruz kalması, Tasarrufun içeriğinde ahlaka aykırılığın söz konusu olması gibi durumlar vasiyetnamenin iptal edilmesinde etkilidir.

Vasiyetnamenin Açılması İşlemi

Vasiyetnamenin geçerli olup olmadığına bakılmadan teslim edilmesinin ardından 1 ay içerisinde açılması önemlidir. Sulh hukuk hakimi vasiyetnameyi açmalıdır. Okuduktan sonra da ilgililere tebliğ işlemini gerçekleştirir. Bunun yanında sulh hakiminin eda hükmü içeren karar vermesi mümkün değildir.

istanbulda en iyi vasiyetname avukati

Vasiyetnamenin sulh hakimi tarafından açılıp okuması gerçekleştirilmeden doğrudan tapuya götürülmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Vasiyetnamenin açılması için görevli olan mahkeme ilgili vasiyetçinin en son yaşadığı yerde bulunan Sulh Hukuk mahkemesi olarak belirlenir. Bu işlemlerde en iyi avukat hizmeti alınabilir.

Vasiyetname İptali Nasıl Gerçekleştirilir?

Vasiyetname hukuki bir işlem olarak karşımıza çıkar. Ancak kanun koyucu vasiyet eden kişinin arzularına önem verir. Bu nedenle de geçerlilik koşulları olmayan vasiyetname kesin olarak hükümsüz sayılmaz. Ancak bu vasiyetname iptal edilebilir. Vasiyetnamelerde kurucu unsurların bulunmaması durumunda kesin hükümsüzlük durumu söz konusu olmaz. Bunun yerine yokluk durumu söz konusudur.

Eğer vasiyetname vasiyet edenin tasarruf ehliyeti olmadığı bir zamanda yapıldıysa, vasiyetname kanuna uygun bir şekilde hazırlanmadıysa, vasiyetname aldatma, yanılma, zorlama, korkutma sonucunda gerçekleştirildiyse, vasiyetname içeriği ve koşullar ile yükümlülükler ahlaka aykırı ise o zaman vasiyetnamenin iptali davası açılabilir. İptal davasının, vasiyetin iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçılar ya da vasiyet alacaklısı kişi tarafından açılabilir. Bunun için istanbul en iyi kadın avukat ile çalışmak da mümkündür.