Vergi idarelerinin mükellefleri adına tarh ve tahakkuk ettirdikleri vergiler, cezaları, gecikme faizleri her zaman adil, doğru ve eksiksiz olduğunu ileri sürmek mümkün değildir. Öyle ki vergi idareleri tarafından mükellefleri nezdinde yürüttükleri vergi incelemeleri sonucunda tanzim ettikleri vergi inceleme raporları, vergi tekniği raporları, vergi suçu raporları bazen hatalı, ön yargılı ve matbu (her mükellef için aynı özelliklere sahip-kes kopyala yapıştır- türünden) olarak düzenlenmiş olabilir. Bu nedenle müvekkillerin incelemeye tabi tutulan yasal defter ve belgelerinin tarafsız bir gözle yeniden incelenip eğer varsa hataların ortaya konulması, yapılacak idari yargılamada (Vergi Davalarında) çok önem arz edecektir.

Vergi Kaçakçılığı ve Vergi Suçlarına yönelik ceza davalarında hukuki yardım.

Vergi İdareleri; vergi kayıp ve kaçaklarının araştırılması, önlemlerin alınması ve ilgililerin cezalandırılmasını sağlamak yönünde faaliyetlerine büyük önem vermektedirler. Kuşkusuz bu faaliyetler tüm toplum açısından düşünüldüğünde genel kabul görüyor olmasına rağmen cezaların şahsiliği ilkesi gereği kişilerin haksız yere yargılanmalarına da sebep olabilmektedir. Çoğu zaman hürriyeti bağlayıcı cezaları da içeren davaların temelinde yer alan idarenin yaptığı iş ve işlemlerin doğru ve adil olarak yapılıp yapılmadığının da sorgulanması önem taşımaktadır. Örneğin hatalı, eksik, taraflı bir şekilde tanzim edilen Vergi Tekniği Raporu, Vergi Suçu Raporu, Tutanak ve benzeri işlemler nedeniyle kişilerin hürriyeti bağlayıcı cezalarla karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle ceza yargılamasının temelinde yatan idari iş ve işlemlerin iyi analiz edilmesi, delillerin zamanında ve eksiz toplanması ve mahkemeye sunulması büyük önem taşımaktadır.

 

Whatsapp
Hemen Ara