Sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalına bilişim hukuku adı verilir. İnternet hukuku ve bilişim teknolojileri hukuku olmak üzere iki ana dala ayrılır. Bilişim teknolojileri hukuku, elektronik ticaretin düzenlenmesinde, internet ortamındaki bilginin güvenliğinin sağlanmasını konu alır. İnternet hukuku alanı ise internet kullanımından doğan sorunları, kişinin hak ve hukuk özgürlüklerini kapsayan bir yan daldır.

Bilişim Suçları Nelerdir?

Bilişim hukukunun kapsama alanı içerisinde yer alan bilişim suçları, üç ayrı guruba ayrılır. İlk gurupta olan suç bölümü bilişim sistemine karşı işlenen suçlardır. Buradaki bilişim sistemleri ATM’ler ve diğer bilgisayarlardır. İzinsiz olarak bir bilişim sistemine giriş yapma ve orada bir süre kalma Türk Ceza Kanunlarına göre suç teşkil eder. Örnek vermek gerekirse; bir kişinin e-mail adresini kırıp oraya giriş yapmak suç sayılmaktadır. İkinci suç gurubunda, bilgisayarlar tamamen araç olarak geçerler. Bu suçlarda kişiler bilgisayarları kullanarak, dolandırıcılık veya yasak olan maddelerin satışı benzeri suçlardır.

Üçüncü gurupta yer alanlarda bilgisayar tesadüfi araçlar olarak nitelenir. Örneğin; yasa dışı işler yapan bir kişinin veya kurumun bilgilerinin bilgisayar ortamında saklanması olabilir.

Bilişimin Hukukunun Diğer Hukuk Dallarıyla İlişkisi

Bilişim hukuku, modern çağ göz önünde tutulduğunda hemen her hukuk dalında da yardımcı görev görmektedir. Örneğin, bir suç işlendiğinde videoların izlenmesi, boşanma davalarında herhangi bir tarafın dijital ortamlarda yaptıkları yazışmaların ortaya çıkarılması bilişim hukukunun ilgi alanları içerisinde yer alıyor. Bu nedenle diyebiliriz ki bilişim hukukunun hemen her hukuk dalıyla muhakkak ilişkisi bulunmaktadır.

Bilişim Hukuku Avukatının Önemi

Yukarıda da değindiğimiz gibi bilişim hukukunun kapsadığı alan sadece bir yer değildir. İnternet ortamında yapılan dolandırıcılık, kişinin internet ortamındaki fikri hakları ve internette doğan diğer suçlar bilişim hukukunun kapsama alanına girer. Dolayısıyla bilişim hukuku alanında görev yapacak olan avukatın da bu belirttiğimiz alanlarda ve diğer bilişim hukuku kapsama konularında yeterince bilgi sahibi olması gerekmektedir. Avukatın bilişim alanında kendini geliştirmiş olması, delillerin daha hızlı toplanmasını, müvekkilini daha iyi şekilde savunabilmesine yarımcı olacaktır.

Bilişim Hukuku Önemli Midir?

Tüm hukuk dalları gibi bilişim hukuku da önemli bir alanı kapsar. Nitekim yukarıda da örnek verdiğimiz gibi pek çok hukuk alanının içerisinde doğrudan veya dolaylı olarak  da yer alır. Özellikle teknolojinin ilerlemiş olması, internet ortamında bilgi kirlilikleri ve son dönemlerde artan dijital ortam dolandırıcılığı bilişim hukukunun önem kazanmasını sağladı. İlerleyen yıllarda bu hukuk dalının çok daha önem kazanacağını söyleyebiliriz.

Bilişim alanında kendini geliştirmiş olan bir avukat, bilişim hukuku konusunda ilerleme kaydedebilir. Gelecek yıllarda bu konunun daha çok değer kazanacağı düşünülürse, şuanda bile bilişim avukatı olanların büyük değere sahip olduklarını rahatlıkla söyleyebiliriz. Sizler de dilerseniz bilişim hukuku konularında danışmanlık hizmetleri alabilirsiniz.

Whatsapp
Hemen Ara