Sağlık hukuku sağlık sektöründe yaşanan uyuşmazlıkları ve buralarda yaşanan hizmetleri düzenleyen hukuk kurallarına denilmektedir. Sağlık hukuku ile birlikte bireyler pek çok imtiyazlı haklar verilir. Sağlık hukuku ile birlikte hekim ve hasta arasında yaşanan hukuka aykırı fillerin çözüme kavuşturulması amaçlanır. Bu hukuk ile birlikte hem hekimin hem de hastanın pek çok hakkı bulunmaktadır. Sağlık hukuku kimi zaman tıp hukuku olarak da adlandırılmaktadır.

Sağlık Hukukunda Doktor ve Hasta Hakları Nelerdir?

Sağlık hukukunda doktor ve hastaların ayrı ayrı hakları bulunmaktadır. Burada doğan uyuşmazlıklar neticesinde ise hem doktor hem de hasta haklarını üst mahkemelerce arayabilmektedirler. Hukuk sisteminde sağlık hukuku için ayrı bir bölüm ayrılmıştır ve maddeler ile birlikte sağlık hukuku belirlenmiştir. Sağlık hukuku için 3359 sayılı kanun ile birlikte haklar düzenlenmiştir. Bu kanunlar doktor ve hasta arasında ki ilişkileri belirtmiş olur. Sağlık hukuku ile belirtilen haklar neticesinde her hastanın doktorlardan tam ve eksiksiz bilgi alma hakkına sahiptir.

Doktor ve Hasta Arasında Yaşanan Hukuka Aykırı Uyuşmazlıklar

Bu kanunlar ile birlikte doktorun hasta üzerinde de hakları bulunmaktadır. Sağlık hukukunda doktorların hasta üzerinde titizlikle tedavi etme şartı bulunmaktadır. Görevini ciddiyet ile birlikte yapması kanunlar ile belirtilmiştir. Ayrıca doktor hastaya tedavi sırasında yanlış bir tedavi sonucunda hastanın zarar görmesinden doğan uyuşmazlıklar ile sağlık hukukunda belirtilen cezalara çarptırılabilir. Ayrıca hasta bu konuda doktordan her türlü hakkını arayabilmek amacı ile mahkemelere başvurabilir konuyu yargıya taşıyabilir.

sağlık hukuku

sağlık hukuku

Sağlık Hukukunda Dava Açma Süreçleri

Sağlık sektöründe yaşanan dava süreçleri için belirtilmiş olan ayrıntılar bulunmaktadır. Devlet hastanelerinde ve özel hastanelerde yaşanan sağlık hukukuna aykırı olan durumlarda ayrı mahkemelere dava açılması gerekir. Özel hastanelerde yaşanan sağlık hukukuna aykırı uyuşmazlıklar tüketici mahkemelerine açılırken, devlet hastanelerinde yaşanan sağlık hukukuna aykırı uyuşmazlıklar idare mahkemelerine açılacaktır. Hasta yaşanan her türlü zarardan ötürü maddi ve manevi tazminat davası açma hakkına sahiptir. Bu hem kişiye hem de kuruma göre olabilir.

Malpractice Kavramı Nedir?

Türk hukukunda sağlık sektöründe yaşanan zararlar için malpractice kavramı ortaya konulmuştur. Malpractice hastanın zarar görmesi anlamına gelmektedir. Ve bundan dolayı doğan zararlar neticesinde hasta her türlü hakkını arama hakkına sahiptir. Ayrıca malpractice doktorun hastayı tedavi ederken gerekli öz veriyi göstermemesi ve yanlış tedavi uygulaması anlamına da gelmektedir. Bundan dolayı ise otomatik olarak haklar doğmaktadır.

Anayasada Sağlık Hukukunun Temelleri

Anayasada belirtilen ilkeler neticesinde sağlık hukukunun temelleri oluşturulmuştur. Anayasada belirtilen kişilik haklarından biri olan yaşam hakkı da sağlık hukuku için başlıca temelleri oluşturur. Bundan dolayı sağlık hukuku ile kişilerin yaşam hakkı düzenlenmiştir. Herhangi bir uyuşmazlık neticesinde gereğinin ifası için gerekli hukuki işlemler gerçekleştirilir. Konu mahkemelerce çözülür ve uyuşmazlıklardan doğan zararın tazmini gerçekleşmektedir. Bu hakların temeli de anayasaya dayanır.

Whatsapp
Hemen Ara