Gayrimenkul hukuku; arazi, arsa, ev, daire, apartman gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatları kapsayan hukuk dalıdır. Tapu ve tescil davası, istihkak davaları, kira bedeli tespit ve tescili, kamulaştırma davalarındaki anlaşmazlıklara çözüm getirmektedir. Taşınmaz mallara ait davaların sıklıkla yaşanıyor olması,

gayrimenkul hukuku

gayrimenkul hukuku

alanını; oldukça önemli kılmaktadır.

Gayrimenkul Hukuku Alanına Giren Davalar

Gayrimenkul hukukuna temel teşkil edecek dava türleri; konut, bina, arazi, tarla gibi gayrimenkul konularından meydana gelir. Gayrimenkul hukuku, bu konulardaki davalarda; kişilerin birbiriyle, kişilerin kurumlarla veya kurumların kurumlarla olan ilişkilerini ele almaktadır.

Gayrimenkul hukuku alanı, eşya hukukunun önemli bir parçası olup; eşya hukukuna bağlı uyuşmazlıkların büyük çoğunluğunu kapsamaktadır. Genellikle Asliye hukuk mahkemelerinde görülen davalar, gayrimenkul davasına konu olan taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemede açılan davalarla şekillenmektedir.

Gayrimenkul Davaları Nelerdir?

Farklı gayrimenkul davaları bulunmaktadır. Bu davalar, bazı başlıklar altında incelenebilir.

1) Tapu Davaları

Gayrimenkul hukuku kapsamındaki dava konularından birisi, tapu davalarıdır. Tapu tescili, tapu iptali gibi dava konularını kapsayan tapu davalarında, hukuka aykırı düzenlemelerin düzeltilmesi esas alınır. Farklı sebeplerle yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.

Mülkiyet haklarını içeren bir dava türüdür. Asliye hukuk mahkemelerinin görev alanında bulunur. Taşınmazın bulunduğu yerdeki mahkemelere müracaat edilir ve istendiği takdirde avukat vekâletiyle de yürütülebilmektedir.

2) İstihkak Davaları

Bir başka gayrimenkul dava konusu da, istihkak davalarıdır. Bu tür davalarda ise, taşınmazların başkaları tarafından haksız yere işgal edilmesi ve kullanılması dava konusudur. Zaman aşımlarının söz konusu olmadığı bu tür davalar, Asliye hukuk mahkemelerine açılan davalar ile takip edilmektedir.

3) Kamulaştırma Davaları

Kamunun yararı gözetilerek, özel mülkler ve arazi gibi gayrimenkullerin; eder fiyatları ödenerek, kamulaştırma işlemleri yapılabilmektedir. Yapılan bu kamulaştırma işlemlerine karşı itirazlar veya anlaşmazlıklara yönelik açılan davalar, kamulaştırma davalarıdır. Genellikle, arazi ve arsalarda oldukça sık görülen kamulaştırmalar; ev, apartman gibi yapıları da kapsayabilmektedir.

4) Kira Davaları

Gayrimenkul hukukunda, çok farklı dallardaki alt davalarıyla; çok geniş kapsamlı bir dava konusudur. Kiracı kişi veya mal sahibi tarafından açılabilmektedir. Genellikle, kira bedeli ya da tahliye sebepleriyle oluşan uyuşmazlıklar dava konusunu oluşturur. Kira bedeli davaları, taraflar arasındaki kiraya konu olan gayrimenkulün; kira bedelinin belirlenmesi amacıyla açılan dava tipidir.

Kira sözleşmesinde belirlenmiş kira artışlarına uyulmaması ya da kiracıyı mağdur eden miktarlarda kira artışları, davalarda görülebilmektedir. Bu tür durumlardaki davalar için, Sulh hukuk mahkemelerine dava açılabilmektedir.

5) İzaley-i Şuyu Davaları

İki veya daha fazla ortak bulunan mallardaki ortaklığı bitirebilmek amacıyla açılan davalardır. Davalar, gayrimenkulün olduğu yerde bulunan Sulh hukuk mahkemelerinde açılabilir. Genelde, oldukça uzun süreçli olan davalar, satış yoluyla ortaklığın sonlanması veya ortaklığın giderilmesi hususlarında açılabilmektedir.

Farklı yasaların, Gayrimenkul hukuku birlikte değerlendirilmesini gerektiren özel durumlar da; oldukça sık yaşanmaktadır. Taşınmazların özelliği ve açılacak dava türleri, farklı hukuk dallarındaki uzmanlık alanlarına girebilmektedir.

Whatsapp
Hemen Ara