Türk hukuk sisteminde tüketici hukukuna dair bazı maddeler bulunmaktadır. Tüketici üretici karşısında bu maddelerden doğan haklar neticesinde haklarını arama hürriyeti bulunmaktadır. Tüketici hakları bu kanunlar ile birlikte koruma altına alınmıştır. Tüketici hakları geçmişten günümüze pek çok kez değişen ve uyuşmazlıklardan doğan neticelerden ötürü yeni maddeler eklenmiştir. 6502 sayılı kanun ile birlikte günümüzde de tüketici haklarından doğan uyuşmazlıklar çözülmektedir.

Tüketici Hukuku ve Tüketici Mahkemeleri

Bu kanunla ile birlikte tüketici hukuku kişinin ekonomiden doğan zararlarını ve bu zararlar tazmin edilmektedir. Tüketici hukuku uyuşmazlıkları doğabilmesi için ortada iki türlü kişi bulunması gerekir. Satıcı ve tüketici olmak üzere arada yaşanan hukuksuz bir durumda tüketici mahkemeleri devreye girmektedir. Yani satıcı bir tüzel kişiden oluşması gerekir. Tüketici hukukunda pek çok tüketici sözleşmeleri de belirtilmiştir. Bundan doğan uyuşmazlıklar yine mahkeme yolu ile çözüme kavuşturulur.

Tüketici Hukuku Sözleşmeleri

Tüketici hukukunda belirtilen tüketici sözleşmeleri şu şekildedir;

– Satıcı ve tüketici arasında gerçekleşen taksitli satış sözleşmeleri

– Kredi sözleşmeleri

– Gayrimenkul ve konut sözleşmeleri

– Seyahat esnasında ki paket turları sözleşmeleri

– Finans mesafesi sözleşmeleri

– Abonelik sözleşmeleri

– Devre mülk veya tatil için yapılan sözleşmeler

– İş yerinin dışında yapılmış olunan sözleşmeler

tüketici hukuku

tüketici hukuku

Tüketici Hukuku Tarafından Tüketici Tanınan Haklar

Tüketici hukuku tüketicilerin haklarını korumak ve zararların tazmini açısından bazı hukuksal haklar tanımıştır. Her tüketici satıcıdan bu hakları istemekte özgürdür. Ve tüketici satıcı arasında yaşanılan anlaşmazlıklarda tüketici bu haklarını aramak sureti ile tüketici mahkemesine başvuru yapabilir. Tüketici hukuku ile sağlanmış olunan haklar;

– Alınan ürünün tekrardan onarılmasını istemek

– Satıcı ile yapılmış olan hizmetten ötürü sözleşmeden cayma hakkı

– Sunulan hizmetin tekrardan yapılmasını isteme hakkı

– Alınan hizmetten satıcıdan indirim isteme hakkı

her tüketici verilen bu 4 haktan birini talep edebilir. Ve satıcı bu hakları mahkeme kararı ile yerine getirmekle yükümlü olmaktadır.

Tüketici Mahkemelerinde ki Dava Süreci

Tüketici ve satıcı arasında herhangi bir anlaşmazlık doğması durumunda tüketicilerin başvurması gereken 2 yer bulunmaktadır. Bunlardan ilki tüketici mahkemeleri diğeri ise tüketici hakem heyetleridir. Bu başvuruları yaparken dikkat edilmesi gereken bazı hukuksal durumlar da bulunmaktadır. Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular neticesinde bu heyetin satıcıdan tazmin etme yetkisi bulunmaktadır. Dolayısıyla tüketici hakem heyetine yapılan başvuruların sağlam deliller ve kanıtlar ile yapılması gerekmektedir. Tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu kararı doğru olmadığını düşünen tüketicilerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

İkincil olarak tüketici hakem heyetinin vermiş olduğu kararı bozmak amacı ile tüketici mahkemelerine başvuru yapabilir. Tüketici mahkemeleri de bu kararı bozabilir veya tüketicinin yapmış olduğu itirazı reddedebilir. Tüketicinin itiraz için 15 gün süresi bulunmaktadır. Tüketici mahkemelerinin vermiş olduğu karar kesin niteliktedir. Dolayısıyla itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Whatsapp
Hemen Ara