Hukuk sitemi içerisinde suç sayılan fiillerin ve bunlara uygulanacak cezaların temelini Ceza Hukuku oluşturmaktadır. Devlet organlarınca suç sayılmakta olan hukuka aykırı her tür davranışın ve suça uygulanan tüm yaptırımları belirleyen, düzenleyen hukuk dalıdır. istanbul Hukuk Büromuz tarafından savunma kutsallığı başta olmak üzere tüm hukuki sürecin ele alındığı ve her açıdan Sanık/Müşteki destek sağlamaktayız. Gerçek ve tüzel kişilere yönelik her türlü suç isnadı, cezai şikayet, kovuşturma, soruşturma ve diğer ceza dava konularında müvekkillerine danışmanlık hizmetleri sunmakta ve ceza mahkemelerinde kendilerini gerek müşteki ve gerekse şüpheli vekili olarak temsil etmekteyiz.

ceza avukatı

ceza avukatı

Ceza Hukuku Dava Vekilliği Hizmetleri

 • Sulh ceza davaları ve duruşmaları
 • Asliye ceza davaları ve duruşmaları
 • Ağır ceza davaları ve duruşmaları
 • Askeri ceza davaları ve duruşma
 • İcra Ceza Davaları
 • Soruşturma aşamasında, Kolluk ve Savcılık İfadelerinde hazır bulunma
 • Çek şikâyetinden dolayı işlemler ve alacaklılarla müzakere

Ceza Hukuku Danışmanlık

 • Acil hukuki yardım hal ve durumlarında temsil ve anında müdahale
 • Fiil ve hareketlerin cezai bakımdan incelenmesi ve çözümü
 • Tacir’in cezai sorumluluk hallerinin denetlenmesi
 • Kambiyo Hukuku, İcra İflas Hukuku Mevzuatı, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku’nun Ceza Hukuku boyutu ile ilgili denetimin yapılması ve gerekli önlemlerin alınması
 • Mesai saatleri içerisinde olmak kaydıyla, büroda, telefonla yahut yazılı olarak sınırsız danışmanlık vermekteyiz.

ceza hukuku

Ceza Hukuku’nun, temelinde belli başlı ilkeler bulunmaktadır. Suçta ve cezada kanunilik ilkesi bunlardan biridir. Bu ilkeye göre; bir fiilin suç oluşturulabilmesi ve cezalandırılabilmesi için o fiilin ve cezasının kanunda açık bir biçimde suç olarak düzenlenmesi gerekir. Bu ilkenin idarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza oluşturma yasağı, örf ve adet hukukuna göre ceza yasağı, suçların ve cezaların kanunda açıkça belirtilmiş olması zorunluluğu, kıyas yasağı ve geriye yürüme yasağı şeklinde sonuçları bulunmaktadır.

İstanbul Hukuk Büromuzda, Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri, Çocuk Ceza / Çocuk Ağır Ceza Mahkemeleri, Sulh Ceza Hakimliği ve Fikri Sinai Ceza Mahkemelerinde Hukuki Danışmanlık ve Temsil hizmeti verilmektedir.

www.ozlemaksahin.av.tr

Whatsapp
Hemen Ara